ZAJĘCIA DODATKOWE

ZAJĘCIA DODATKOWE - rok szkolny 2016 / 2017


Rytmika 1 x w tygodniu,

Zajęcia te finansowane są ze środków budżetowych przyznanych przez Miasto.

******************************************************************************

Dzieci z grup III, IV i V uczestniczą w zajęciach j. angielskiego 2 x w tygodniu
- zajęcia prowadzi nauczycielka - Pani Emilia P. w środę i piątek ( w ramach swoich obowiązków).

******************************************************************************
TERAPIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH
(po diagnozie logopedycznej) – P. Anetta L.
zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu: ŚRODA 8:30-13:30

*******************************************************************************

RELIGIA - uczestniczą dzieci z wszystkich grup (wg woli rodziców)
zajęcia prowadzi Pani katechetka - Krystyna Sz. (poniedziałek)

*******************************************************************************

Od października dzieci 5,6-letnie ( z grup: III i V) będą uczestniczyć w:

- zajęciach ogólnorozwojowych z elementami karate w ramach programu
"MALI WSPANIALI"

- zajęciach szachowych w ramach projektu "SZACHY W PRZEDSZKOLU" (również dzieci 4-letnie).
********************************************************************************
Przedszkolowo.pl logo