"SMERFUSIE"

.************************************************************************************
DRODZY RODZICE

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI, DLATEGO
INDYWIDUALNE KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ NIE W WYZNACZONYCH DNIACH, LECZ ZAWSZE NA PROŚBĘ RODZICÓW I NASZĄ PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU DATY SPOTKANIA Z NAUCZYCIELEM W GRUPIE
.

************************************************************************************

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW NA PIERWSZE
ZEBRANIE ORGANIZACYJNE WE WTOREK - 04.09. 2019 O GODZ 16:00 W SALI SMERFUSIÓW.
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC

WRZESIEŃ


I. TO JESTEM JA
II. MOJA GRUPA
III. MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA
IV. IDZIE JESIEŃ ...PRZEZ PARK, LAS

·    przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu,
·    podawanie cech fizycznych swojego ciała: płeć, wiek, kolor oczu, włosów,
·    podawanie wiadomości o sobie, dotyczących ulubionej zabawki, potrawy, ulubionego owocu, pojazdu itp.
·    wyrażanie emocji w naturalnych sytuacjach, np.: rozstawania się z rodzicami, przegranej w grze itp.
·    porównywanie swojego wyglądu z wyglądem kolegów i koleżanek.
-   unikanie i nierobienie hałasu, mówienie umiarkowanym głosem, dostosowanym do sytuacji.
·    rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
·    uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych
·    uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
·    wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
·    poznawanie zasad zgodnej komunikacji (np. nieprzerywanie wypowiedzi innych, niepodnoszenie głosu w przypadku różnicy zdań, patrzenie w kierunku rozmówcy itp.).
·    przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu. 
·    uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela (z elementami zespołowego współzawodnictwa).
·    poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej)
·    zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie
·    poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.
·    zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
·    nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych
·    rozpoznawanie drzew po liściach i owocach
·    poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona)
·    gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystanie ich do wszelkiej działalności matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji czy w ćwiczeniach ruchowych
·    poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak, kurka itp.) i niejadalnych (muchomor czerwony, muchomor sromotnikowy itp.).
·    słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczyciela oraz ich profesjonalnych nagrań
Przygotowanie do czytania
·    wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
·    wyodrębnianie sylab ze słów
·    analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.
·    czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Przygotowanie do pisania
·    rozwijanie sprawności ruchowej
·    rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.
·    wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
Elementy matematyki
·    nazywanie części ciała
·    ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
·    odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego.
·    różnicowanie prawej strony i lewej strony
·    wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach


Przedszkolowo.pl logo