"SMERFUSIE"

.************************************************************************************
DRODZY RODZICE

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI, DLATEGO
INDYWIDUALNE KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ NIE W WYZNACZONYCH DNIACH, LECZ ZAWSZE NA PROŚBĘ RODZICÓW I NASZĄ PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU DATY SPOTKANIA Z NAUCZYCIELEM W GRUPIE
.

************************************************************************************

DRODZY RODZICE

W ŚRODĘ TJ. 04. WRZEŚNIA O GODZ 16:00 SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW Z GRUPY "SMERFUSIE NA ZEBRANIE ORGANIZACYJNE.


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA M-C WRZESIEŃ

TYDZIEŃ I „PRZYJACIÓŁ POZNAĆ CZAS, PRZEDSZKOLE WITA NAS

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą - omówienie zasad korzystania z nich .
Zapoznanie i utrwalanie swojego znaczka rozpoznawczego
Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy
z nauczycielem.
Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.
Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.
Zachęcanie do samodzielności (korzystania z toalety, rozbierania i ubierania się, jedzenia)
Zabawy integracyjne, umuzykalniające; zabawy na świeżym powietrzu
Wzbudzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.

TYDZIEŃ II „WSZYSCY RAZEM SIĘ BAWIMY, WSZYSTKIE STRACHY
PRZEGONIMY”


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się
w różny sposób – rozwijanie mowy.
Zabawy integrujące grupę, zabawy utrwalające imiona koleżanek i kolegów.
Zabawy muzyczne, matematyczne, słuchowe.
Zapoznanie dzieci z zabawami: ze śpiewem i zabawami w kole.
Nauka bezpiecznego poruszania się po schodach.
Wdrażanie do racjonalnego wykorzystania czasu na zabawę i porządku po zabawie.
Zabawy swobodne w sali oraz na świeżym powietrzu – zwrócenie uwagi przestrzeganie zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy.
Zachęcanie do samodzielności (korzystania z toalety, rozbierania i ubierania się, jedzenia)
Rozwijanie orientacji przestrzennej – wskazywanie wymienionych części ciała.

TYDZIEŃ III „WIELE ZASAD ZNAMY, BEZPIECZEŃSTWA PRZESTRZEGAMY”


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo
w przedszkolu i poza nim.
Ciąg dalszy poznawania ogrodu przedszkolnego i zasad tam obowiązujących.
Rozszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego.
Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 3.
Doskonalenie analizatora słuchowego, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia.

TYDZIEŃ IV „LIŚCIE MALOWANE POD DRZEWAMI ROZSYPANE”


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian związanych z aktualną porą roku.
Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych i leśnych oraz na ich piękno.
Zabawy materiałem przyrodniczym – kasztany, liście, żołędzie.
Zabawy umuzykalniające, integrujące grupę, zabawy utrwalające imiona koleżanek
i kolegów, tworzenie atmosfery przyjaźni i wzajemnego szacunku, wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi.
Zabawy matematyczne, muzyczne, plastyczne, techniczne.
Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych, wdrażanie do samodzielności, uwrażliwienie na estetyczny wygląd.
Przedszkolowo.pl logo