"SMERFUSIE"

.************************************************************************************
DRODZY RODZICE

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI, DLATEGO
INDYWIDUALNE KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ NIE W WYZNACZONYCH DNIACH, LECZ ZAWSZE NA PROŚBĘ RODZICÓW I NASZĄ PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU DATY SPOTKANIA Z NAUCZYCIELEM W GRUPIE
.

************************************************************************************
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE- KWIECIEŃ
I WIOSNA NA WSI
II W ŚWIECIE TEATRU
III- IV DBAMY O ZIEMIĘ

- poznanie dorosłych i młodych zwierząt hodowlanych na wsi,
- nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt i ich odżywiania,
- wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi,
- zdobycie wiedzy na temat teatru,
- poznanie wystroju teatru ( kasa, widownia, scena) oraz ludzi tam pracujących ( aktor, reżyser, scenograf),
- przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się podczas pobytu w teatrze; wyrabianie u dzieci właściwej postawy przyszłego odbiorcy widowisk teatralnych,
- wspólne wykonanie pacynek, kukiełek,
- poznanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby; zabijanie zwierząt dla futer, kłów; wycinanie lasów; wyrzucanie odpadów w niedozwolone miejsce; nieniszczenie roślin; wyrzucanie śmieci do kosza; szanowanie wody;
- poznanie określeń kwiaty chronione, zwierzęta chronione,
- przekazanie informacji o ogólnoświatowym Dniu Ziemi i jego znaczeniu dla Ziemi i ludzi,
- kształtowanie postaw proekologicznych.

Przez cały miesiąc:
Uczymy się czytać: rozpoznawanie liter małych i wielkich; czytanie krótkich tekstów.
Nasza edukacja matematyczna: rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania; kształtowanie orientacji przestrzennej; kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia; porównywanie objętości cieczy.

Logopedyczny wierszyk do utrwalania głoski szumiącej „ ż”„Żaba i żuk”

Logopedyczny wierszyk do utrwalania głoski szumiącej „ ż”

Duża żaba nad kałużą
napotkała żuka.
Żuk na nóżki buty włożył
i butkami puka.
Żółte butki, żółty szalik
i żółty kapelusz.
Pyta żaba: „Dokąd bieżysz,
mój ty przyjacielu?”
„Idę żabko na przyjęcie
do pana bociana.
Będzie żuraw, żółw i jeżyk.
Chodź i ty kochana.ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA M-C MARZEC
1. ZWIERZĘTA SPRZED MILIONÓW LAT
2. MARCOWA POGODA
3. NADESZŁA WIOSNA
4. ŚWIĘTA WIELKANOCNE


– Poznawanie historii powstawania węgla kamiennego, bursztynu
– Poznanie niektórych nazw dinozaurów
- Zapoznanie z literą
- Rozszerzanie wiedzy o zjawiskach pogodowych związanych z porą roku – wdrażanie do systematycznego obserwowania zjawisk atmosferycznych ( oglądanie kwitnących roślin, zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno. Omawianie życia ptaków wiosną ( budowanie gniazd)
- Wspólne pożegnanie zimy i powitanie wiosny
- Poszerzanie doświadczeń plastycznych.
– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, powracające pierwsze ptaki i kwiaty
– poznawanie zwiastunów wiosny,
- Zapoznanie z budową jajka, poznanie różnego rodzaju jaj (przepiórcze, kurze, gęsie..)
- Tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole
- Poznanie nowych form plastycznych
- Zapoznanie z literką J , zabawy językowe z głoską J , czytanie całościowe wyrazów związanych z Wielkanocą, rozwiązywanie zagadek związanych z Wielkanocą
- Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 1-10
– Rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej.

PRZEZ CAŁY MIESIĄC:
Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia;
- rozpoznawanie cyfr, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
- rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania
- rozwijanie intuicji geometrycznej.
Uczymy się czytać: Elementarna nauka czytania,
– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
– tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.
Zabawy orientacyjno-porządkowe, muzyczno-ruchowe, ruchowo-naśladowcze, kształtujące postawę ciała.

Przedszkolowo.pl logo