POZOSTAŁE ZAJĘCIA

ZAJĘCIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PLACÓWKI:

TERAPIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH
(po diagnozie logopedycznej) – P. Anetta L.
zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu: ŚRODA 8:30-13:30


RELIGIA - uczestniczą dzieci z wszystkich grup (wg woli rodziców)
zajęcia odbywają się : PONIEDZIAŁEK i WTOREK 9:15 - 11:15 - prowadzi Pani katechetka - Krystyna Sz.


GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z KOREKCYJNĄ - uczestniczą dzieci z wszystkich grup
zajęcia odbywają się 2x w tygodniu: ŚRODA, PIĄTEK 8:45 - 11:15 prowadzi
P.Teresa J.
*********************************************************************************
ZAJĘCIA FINANSOWANE PRZEZ MIASTO

"MALI WSPANIALI" - zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami karate - uczestniczą wszystkie dzieci; zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu: CZWARTEK

"ŚMIECHOTERAPIA" - uczestniczą wszystkie dzieci - zajęcia 1 x w miesiącu: PIĄTEK - prowadzi P. Filip Ch.


***********************************************************************************

ZAJĘCIA FINANSOWANE Z BUDŻETU RADY RODZICÓW:


ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCO-RYTMICZNE - uczestniczą wszystkie dzieci 1 x w tygodniu - WTOREK - prowadzi P. Ewa C.


WARSZTATY TEATRALNE - uczestniczą wszystkie dzieci -2 x w miesiącu - prowadzi P. Teresa A.- czwartki
Przedszkolowo.pl logo