OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

Wyżywienie – dzienna stawka wynosi od dnia 1 września 2018 roku 7,50 zł za 3 posiłki .

Za świadczenie przedszkola w godzinach płatnych, tj. powyżej pięciu godzin - stawka wynosi 1,00 zł za godzinę.
Opłata za pobyt – wyliczana jest na podstawie rejestru czasu pobytu dziecka w przedszkolu (ewidencja elektroniczna).

BARDZO PROSIMY O RZETELNE REJESTROWANIE CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU - ODBIJANIE KARTY.
JEŻELI DZIECKO ZWOLNIONE JEST Z OPŁATY ZA POBYT POWYŻEJ PIĘCIU GODZIN DZIENNIE ( RODZINA WIELODZIETNA LUB DZIECI 6 -LETNIE(uczęszczające od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.) TO NIE ZWALNIA OD OBOWIĄZKU REJESTRACJI GODZIN POBYTU !!! JEST TO KONIECZNE DO NALICZENIA OPŁATY ZA WYŻYWIENIE!!!


Wysokość całkowitej opłaty za przedszkole wyliczana jest na podstawie ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu + opłata za posiłki.

Opłatę za przedszkole należy wnieść do dnia 15-go każdego miesiącaPROSIMY O WPŁACANIE DOKŁADNIE TAKIEJ KWOTY, JAKA ZOSTAŁA PODANA W E-MAILU.
PROSIMY JEJ NIE ZAOKRĄGLAĆ !!!

Informacja o wysokości opłaty za dany miesiąc przekazywana jest na początku miesiąca - na podany przez rodzica adres e-mailowy.
(informację można też uzyskać od intendenta)

KAŻDY RODZIC POSIADA SWÓJ INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO DO OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE - jest on podany w informacji o wysokości opłaty za przedszkole.


DOKONUJĄC OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE
NA KONTO - WPISUJEMY:

ODBIORCA:
PRZEDSZKOLE NR 88
UL. SZCZĘŚLIWA 9-11
53-445 WROCŁAW

TYTUŁEM:
OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE - JAN KOWALSKI


----------------------------------------------------------------------------------------
Przedszkolowo.pl logo