"KRASNALE"

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ

TEMAT 1.ZABAWA SYLWESTROWA
- zapoznanie z tradycją składania życzeń noworocznych
- kultywowanie zwyczaju powitania Nowego Roku
- zabawa matematyczna "mija dzień za dniem"
- dostrzeganie cykliczności dnia i nocy
- oglądanie różnorodnych kalendarzy
- poznawanie nazw pór roku
- dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie
- zabawy rozwijające analizę i syntezę wzrokową - "znajdź osoba, która.."
- rozwijanie małej motoryki - nawlekanie korali na sznurek

TEMAT 2 i 3. ZIMA I ZWIERZĘTA
- słuchanie opowiadania E.Stadmuller "Ptasia stołówka"
- poznawanie sposobów pomagania ptakom
- rozwijanie mowy
- zabawa dydaktyczna lżejszy-cięższy, określanie przedmiotów i nazywanie, który jest lżejszy, a który cięższy
- ćwiczenia sensoryczne "ziarna i orzechy" - rysowanie palcem na tackach z kaszą
- osłuchanie z tekstem piosenki i melodią "Dokarmiamy ptaki"
- nauka pierwszej zwrotki i refrenu piosenki
- ćwiczenia spostrzegawczości "ptasie rodziny" dobieranie obrazków w pary. Posługiwanie się określeniami taki sam, inny
- wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków
- zabawa matematyczna - układamy łańcuszki z tworzywa przyrodniczego zgodnie z dostrzeżonym rytmem
- projektowanie karmnika dla ptaków z dowolnie wybranych figur geometrycznych
- wykonanie złożonej pracy - karmnika według instrukcji (kończenie rysowania, ozdabianie, naklejanie)
- poznawanie wyglądu wybranych ptaków
- uwrażliwienie na potrzeby ptaków zwłaszcza zimą
- zabawa dydaktyczna "Zaczarowane pudełko" ćwiczenia klasyfikacyjne "Co jedzą zwierzęta zimą?"
- rozwijanie kompetencji językowych
- poszerzenie wiedzy dotyczącej żywienia zwierząt zimą
- dzielenie rytmiczne wyrazów na sylaby

TEMAT 4. BABCIA I DZIADEK
- słuchanie opowiadania A.Widzowskiej 'Ciasteczkowa przygoda"- rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji. Rozwijanie mowy
- ćwiczenia logopedyczne na bazie wiersza B.Szelągowskiej "Dzień Babci i Dziadka"
- ćwiczenia słuchowe "Ile razy..?"
- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4(5), z zastosowaniem liczebników głównych
- rozmowa na temat w czym pomagamy babci-rozwijanie mowy
- ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej-"kłębek"
- wykonywanie upominku dla Babci i Dziadka - zwracanie uwagi na estetykę wykonywanej pracy
- spotkanie z Babcią i Dziadkiem z okazji ich święta- zintegrowanie środowiska rodzinnego dziecka i środowiska przedszkolnego
- wzmacnianie poczucia własnej wartości
Przedszkolowo.pl logo