"KRASNALE"

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD

TEMAT I. NASZA MIEJSCOWOŚĆ, NASZ REGION

- poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola, rozwijanie mowy
- dopasowywanie zwierząt do ich domków na podstawie wiersza H.Bechlerowej "Pokaż mi swój domek"
- trzy dymy - ćwiczenia w liczeniu, rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3
- jesienna orkiestra - zabawy przy piosence, odpowiednie reagowanie na przerwy w muzyce
- rozwijanie sprawności manualnej - przyklejanie fragmentów gazety na obrazku jeża
- rozwijanie poczucia przynależności narodowej - wykonywanie flagi z pomocą nauczyciela

TEMAT II. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - NASZ KONTAKT Z TECHNIKĄ

- wycieczka do przedszkolnej kuchni- zapoznanie z urządzeniami elektrycznymi znajdującymi się w przedszkolnej kuchni
- nazywanie i rozpoznawanie wybranych urządzeń elektrycznych
- rozwiązywanie zagadek o urządzeniach elektrycznych - rozwijanie mowy i myślenia
- umuzykalnienie - zabawy przy piosence "Pucu, pucu" - wyklaskiwanie rytmu piosenki
- ćwiczenia graficzne - rozwijanie sprawności manualnej (rysowanie po śladach)
- słuchanie wiersza M.Szyszko "Odkurzacz", rozwijanie mowy, odpowiadanie na pytania dotyczące wiersza

III. POZNAJEMY PRZYRODĘ - A DESZCZ PADA I PADA...

- nauka wiersza B.Formy "Jesienna szaruga"- rozwijanie mowy
- zabawa matematyczna - dużo kropel deszczu i mało kropel deszczu, porównywanie liczebności zbiorów i stosowanie słowa mało, dużo
- umuzykalnienie zabawy przy piosence "Deszczyk",poruszanie się rytmicznie przy muzyce
- deszczowe zwierzaki - rozwijanie sprawności manualnej, tworzenie kompozycji z papierowych kropli deszczu
- zabawa dydaktyczna- "Ubieramy się na późnojesienny spacer", zapoznanie ze sposobem ubierania się na spacer

IV. DBAMY O NASZE ZDROWIE

- słuchanie wiersza R.Pisarskiego "Kot" - rozwijanie mowy
- zabawa matematyczna - kolorowe paski, porównywanie długości, stosowanie określenia długi,krótki
- "Gimnastyka ważna sprawa" - opowiadanie historyjki obrazkowej - rozwijanie mowy
- Dzień Pluszowego Misia - zabawy z przyniesionym misiem

Przedszkolowo.pl logo