"KRASNALE"

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC

TEMAT 1 ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW

- słuchanie ciekawostek na temat lisa,wiewiórki
- rozpoznawanie lisa i wiewiórki wśród innych zwierząt,nazywanie niektórych zwierząt z ilustracji
- słuchanie z uwagą czytanego tekstu
- udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące opowiadania
- ćwiczenia pamięci "Jakiego zwierzęcia brakuje?"
- rozmowa na temat jakie są wiewiórki
- osłuchanie z melodią i tekstem piosenki "Wiewiórka"
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów muzycznych
- zabawa dydaktyczna "Mieszkania do wynajęcia" - kształtowanie pojęć dotyczących położenia w przestrzeni: wysoko, nisko, wyżej-niżej
- liczenie zwierząt i rysowanie o jedną kreskę mniej niż jest zwierząt na obrazku

TEMAT 2. MARCOWA POGODA - W MARCU JAK W GARNCU

- zabawa dydaktyczna "Słońce i deszcz"- poznawanie termometru
- słuchanie opowiadania A.Widzowskiej "Marcowa pogoda"
- wzbogacanie wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych
- słuchanie opowiadania A.Widzowskiej "Marcowa pogoda" wzbogacanie wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych
- ćwiczenia dużej i małej motoryki - chmury i deszcz
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- ćwiczenia grafomotoryczne kałuże- słuchanie odgłosów deszczu
- osłuchanie z melodią i tekstem piosenki "Deszczyk"
- rozwijanie spostrzegawczości i poczucia rytmu
- zabawa badawcza "Jak powstaje deszcz?" obserwowane zjawiska tworzenia się pary wodnej w kontakcie z zimnym talerzem - wyciąganie wniosków
- zabawa dydaktyczna "Kolorowe parasole" - rozwijanie umiejętności liczenia liczebnikami porządkowymi w zakresie 4 i 5
- ćwiczenia spostrzegawczości w odpoznawaniu różnic między obrazkami
- zabawa dydaktyczna "Pierwszy, drugi, trzeci..."
- słuchanie fragmentu wiersza J.Kulmowej "Deszczowa muzyka"
- rozwijanie zdolności plastycznych, wykonywanie pracy słońce i deszcz
- ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy prawidłowa artykulacja głoski "K"
- zagadki dotyczące elementów marcowej pogody
- słuchanie wiersza B.Formy "Marcowe kaprysy"
- poznawanie zmian zachodzących w pogodzie w marcu
- zabawa matematyczna "Największy, najmniejszy"
- Quiz dydaktyczny "Prawda czy fałsz"

TEMAT 3 WIOSENNE PRZEBUDZENIE - OZNAKI WIOSNY

- rozmowa kierowana na podstawie opowiadania E.Stadtmuller "Witaj wiosno"
- wzbogacanie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie
- zabawa konstrukcyjna - kwiatowe ogrody
- ćwiczenia grafomotoryczne "Wiosna"
- zakładanie wiosennej hodowli
- zapoznanie z poszczególnymi etapami siania na bazie historyjki obrazkowej
- umiejętność łączenia przyczyn i faktów, stosowanie określenia najpierw, potem
- zabawa dydaktyczna "Liczenie nasion", określanie na oko czego jest więcej,a czego mniej, sprawdzanie poprzez łączenie je w pary
- zabawa dotykowa - pudełka sensoryczne
- zabawa badawcza "Co znajdziemy w skorupie jajka"
- ćwiczenia małej motoryki - lepienie bazi z plasteliny
- ćwiczenia oddechowe wyścigi piłeczek
- ćwiczenia grafomotoryczne - tulipan
- słuchanie wiersza K.Datkun-Czerniak "Wiosna"
- wzbogacenie zainteresowania wiosenną przyrodą
- zabawa matematyczna na bazie wysłuchanego wiersza "Czego brakuje"
Przedszkolowo.pl logo