"KRASNALE"

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

TEMAT 1. WIOSNA NA ŁĄCE

- zapoznanie z literą "Ż" małą i wielką, drukowaną i pisaną
- omówienie cyklu rozwojowego żaby; oglądanie zdjęć żab występujących w Polsce
- zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla w oparciu o opowiadanie W.Kozłowskiego "Nikt mnie więcej nie zobaczy"
- opowiadanie historyjki obrazkowej przedstawiającej poszczególne etapy rozwojowe motyla
- wykonywanie prac plastycznych ( motyl - oś symetrii)
- zwrócenie uwagi na przystosowanie zwierząt do życia w danym środowisku
- zabawa matematyczna kwiaty, biedronki i motyle
- liczenie w zakresie 10
- przybliżenie życia pszczół i mrówek

TEMAT 2. NASZE ZMYSŁY

- rozpoznawanie i nazywanie części ciała
- rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości
- uświadomienie istnienia różnych narządów zmysłów ( słuch, wzrok, czucie, smak)
- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 10 - zabawa matematyczna " grające guziki"
- umuzykalnienie i kształtowanie poczucia rytmu na bazie piosenki "Umiem liczyć do 10"
- uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka
- poszerzenie doświadczeń plastycznych - malowanie muzyki
- podkreślenie znaczenia zmysłu wzroku
- poznawanie rożnych rodzajów okularów

TEMAT 3. NASI KOCHANI RODZICE

- stwarzanie sytuacji do dzielenia się opiniami na temat swoich rodziców
- rozwijanie myślenia - rozwiązujemy zagadki
- wypowiadanie się na temat spędzania wolnego czasu z rodzicami
- rozwijanie sprawności manualnych
- rozwijanie mowy - omawianie wyglądu swojej mamy
- nauka piosenki "Życzenia dla mamy"
- wypowiadanie się na temat swojego taty - mówienie rozwiniętymi zdaniami

TEMAT 4. POZNAJEMY RÓŻNE ZAWODY

- przybliżenie wiadomości na temat wybranych zawodów
- uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka
- projektowanie strojów z różnorodnych materiałów
- wyjaśnienie na czym polega praca krawcowej i projektanta
- zapoznanie z etapami powstania chleba
- zachęcenie do wypowiedzi na temat zawodów, jakie dzieci chciałyby wykonywać w przyszłości
- zapoznanie z właściwościami magnesu
Przedszkolowo.pl logo