"KRASNALE"

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD

TEMAT 1. POLSKA TO MOJA OJCZYZNA

- poznanie symboli narodowych(hymn,godło,barwy)
- kształtowanie postawy patriotycznej
- rozpoznawanie godła,flagi
- słuchanie hymnu Polski,zachowując odpowiednią postawę
- wykonywanie pracy plastycznej zgodnie z podanym wzorem(flaga)
- nauka wiersza na pamięć W.Bełzy "Kto ty jesteś?"
- wzbogacenie słownika dzieci o nowe pojęcia

TEMAT 2. MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

- ćwiczenia spostrzegawczości - "czego brakuje?"
- słuchanie opowiadania E.Stadtmüller "Prawa i obowiązki"
- kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków
- rozwijanie koncentracji uwagi
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- wysłuchanie piosenki "Lubię pomagać"
- kształtowanie poczucia rytmu
- rozwijanie empatii
- rozwijanie umiejętności i klasyfikowania według danej cechy
- określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
- zabawa sensoryczna "ciepło-zimno"-rozszerzanie doświadczeń sensorycznych
- rozwijanie sprawności manualnych poprzez kreślenie po śladzie lini prostych i łamanych
- poznawanie praw i obowiązków dziecka w zabawie "Mogę-nie mogę"

TEMAT 3 i 4 ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

- słuchanie opowiadania A.Widzowskiej "Rower"-rozmowa kierowana na podstawie ilustracji
- rozumienie humoru sytuacyjnego
- utrwalenie znajomości numeru alarmowego 112- wdrażanie do dbania o własne zdrowie
- rozwijanie koncentracji uwagi
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- ćwiczenia graficzne (esy-floresy)
- degustowanie soków z różnych owoców-propagowanie zdrowego żywienia
- zdrowe jedzenie i nie zdrowe - wyszukiwanie różnic,propagowanie zdrowego żywienia
- obchodzimy Dzień Pluszowego Misia - zabawa dydaktyczna
- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4
- rozwijanie umiejętności szeregowania
- rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów(stosowanie określeń mały,większy,największy)
- ćwiczenia z sprawności dłoni i palców, manipulowanie przy różnych zapięciach.
- rozmowa na temat sposobów dbania o zdrowie
- wykonywanie eksperymentów - rozpuszczanie mydła
- ćwiczenia oddechowe "kolorowa piana"
- rozwijanie postawy prozdrowotnej
- propagowanie zdrowego stylu życia
- rozwijanie umiejętności segregowania przedmiotów według ich zastosowania

Przedszkolowo.pl logo