Język angielski grupy: II, III i V

Będę realizowała program E.Wodzickiej-Dondziłło "MULTISENSORYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W PRZEDSZKOLU". PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI W WIEKU 3–6 LAT
Zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017 r.

Będę pracowała na podstawie pakietu "I love BOO", poziom A i B, pod redakcją: M.Darewski, A.Banaś, wydawnictwo MAC. Pakiet jest skorelowany tematycznie z pakietami głównych kart pracy, jakie posiadają dzieci w grupach.

Na zajęciach będę wykorzystywała wiedzę i umiejętności zdobyte na cyklu szkoleń prowadzonych przez panią metodyk, nauczycielkę języka angielskiego czynnie pracującą z dziećmi w Rubik Music School.

Dołożę wszelkich starań, aby przedszkolaki bawiły się na zajęciach poznając i utrwalając język obcy.

Postaram się regularnie zamieszczać zakres słownictwa i zwrotów wprowadzanych na zajęciach.
Zapraszam do zaglądania na tablicę w szatni :) i zachęcam do korzystania z piosenek Super Simple Songs.

z poważaniem Emilia Pikulicka


Przedszkolowo.pl logo