Język angielski grupy: II, III i V

Będę realizowała program E.Wodzickiej-Dondziłło "MULTISENSORYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W PRZEDSZKOLU". PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI W WIEKU 3–6 LAT
Zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017 r.

Będę pracowała na podstawie pakietu "I love BOO", poziom A i B, pod redakcją: M.Darewski, A.Banaś, wydawnictwo MAC. Pakiet jest skorelowany tematycznie z pakietami głównych kart pracy, jakie posiadają dzieci w grupach.

Na zajęciach będę wykorzystywała wiedzę i umiejętności zdobyte na cyklu szkoleń prowadzonych przez panią metodyk, nauczycielkę języka angielskiego czynnie pracującą z dziećmi w Rubik Music School.

Dołożę wszelkich starań, aby przedszkolaki bawiły się na zajęciach poznając i utrwalając język obcy.

Postaram się regularnie zamieszczać zakres słownictwa i zwrotów wprowadzanych na zajęciach.
Zapraszam do zaglądania na tablicę w szatni :) i zachęcam do korzystania z piosenek Super Simple Songs.

z poważaniem Emilia Pikulicka

##########################################################################################
Angielski grupa II. III i V

What's your name?- Jak masz na imię?
I'm.....

Make a circle- zrób koło
Clap your hands- klaszcz w dłonie
Close/open your eyes- zamknij/ otwórz oczy
SIT DOWN/STAND UP - usiadź, wstań
cross your legs- skrzyżuj nogi
Stomp your feet- tupnij nogą
Turn around- obróć się

Jump- skacz
Big- duży
Small- mały
Red- czerwony
Yellow- żółty
Blue- niebieski
Green- zielony

Nose- nos
Mouth- usta
Eyes- oczy
Ears- uszy
Head- głowa
Arm- ręka
Leg- noga
Foot- stopa
Finger- palec


window- okno
door-drzwi
floor- podłoga

pear- gruszka
apple- jabłko
banana

piosenki: ( SUPER SIMPLE SONGS)
"One little finger"
“Make a circle”
“Walking, walking..”


GRUPA III i V
Vegetables- warzywa
Fruits- owoce
Tomato- pomidor
Pepper- papryka
Cheese- ser
Apple- jabłko
Lemon- cytryna
Sandwich- kanapka

Autumn- jesień
Leaves- liście
Umbrella- parasol
Scarf- szalik
Sunglasses- okulary przeciwsłoneczne

it's Rainy- deszczowo
it's Windy- wietrznie
it's Sunny- słonecznie

Zwroty:
What’s the weather like today?- jaka jest dzisiaj pogoda
Find something..- znajdź coś..
I like…/ I don’t like- lubię/ nie lubię

--------------------------

How are you?- Jak się masz?
I am.. – Ja jestem..
……………happy- szczęśliwy
……………angry- zły
……………scared- przestraszony
……………sleepy- śpiący
……………hungry- głodny


Przedszkolowo.pl logo