"GUMISIE"


DRODZY RODZICE

ZAWSZE JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI, DLATEGO KONSULTACJE INDYWIDUALNE będą odbywały się ZAWSZE NA Państwa prośbę lub naszą, PO WCZEŚNIEJSZYM wspólnym USTALENIU DATY SPOTKANIA.

===================================================================================


#################################################


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA LUTY


1. ZABAWY NA ŚNIEGU? ŚNIEG-CO TO JEST?
Nasze bezpieczeństwo na co dzień
Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
– poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu:
– bawienia się w miejscach niedozwolonych, np.: przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

Dbamy o nasze zdrowie. Dbałość o higienę :
– ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
– przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

2. BABCIA I DZIADEK
Nasze rodziny. Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym:
– przygotowanie programu artystycznego, samodzielne, z pomocą nauczyciela, wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.


3. TAK NAM MIJA CZAS
Nasza edukacja matematyczna :Organizacja przestrzeni i czasu :
– dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
– nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
– zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy
– poznawanie wybranych mierników czasu – od starożytności do dnia dzisiejszego
– nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, i nocy
– odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze.

4. NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE
Nasza Ziemia:Poznawanie świata:
– poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa
– wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz
– poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat
– gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem
– poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma
– poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca.


PRZEZ CAŁY MIESIĄC:
Uczymy się czytać: Elementarna nauka czytania
– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
– tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

Nasza edukacja matematyczna: Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia
– rozpoznawanie cyfr. dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
– klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.
-rozwijanie umiejętności szeregowania.
Rozwijanie intuicji geometrycznej – nazywanie figur geometrycznych.

Hartowanie organizmu. Zabawy na świeżym powietrzu i w sali.

Ćwiczenia rytmiczne, ruchowe i ze śpiewem.
Przedszkolowo.pl logo