"GUMISIE"


DRODZY RODZICE

ZAWSZE JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI, DLATEGO KONSULTACJE INDYWIDUALNE będą odbywały się ZAWSZE NA Państwa prośbę lub naszą, PO WCZEŚNIEJSZYM wspólnym USTALENIU DATY SPOTKANIA.

===================================================================================


#################################################

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień
1. W przedszkolu
2. Moja droga do przedszkola
3. Nadeszła jesień

1. W PRZEDSZKOLU
To ja
Podawanie informacji o sobie:
– określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów
– określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku
– określanie swoich zainteresowań.
Nasza grupa
Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie :
– przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
Nasze zmysły
Poznawanie świata poprzez zmysły:
– rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.
Współdziałanie w grupie
– uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych
metodą R. Labana, W. Sherborne.
- rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
– współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.
Jesteśmy Polakami
- rozwijanie poczucia przynależności narodowej
- oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju.


2. MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA
Nasz kontakt z techniką
Środki transportu:
– poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
– poznawanie znaczenia pasów itd.
Nasza edukacja matematyczna
- rozwijanie intuicji geometrycznej
– nazywanie figur geometrycznych.

3. NADESZŁA JESIEŃ
Poznajemy przyrodę
Jesień :
– oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści
– rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach
– zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody
- wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób
– poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak)
i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy
– pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się
do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany
w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.
Przedszkolowo.pl logo