"GUMISIE"


DRODZY RODZICE

ZAWSZE JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI, DLATEGO KONSULTACJE INDYWIDUALNE będą odbywały się ZAWSZE NA Państwa prośbę lub naszą, PO WCZEŚNIEJSZYM wspólnym USTALENIU DATY SPOTKANIA.

===================================================================================


#################################################


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MARZEC


1. Zwierzęta sprzed milionów lat
Poznajemy przyrodę Zima
– poznawanie historii powstawania węgla kamiennego, jego właściwości
– poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących
w tamtym okresie.

Jesteśmy Polakami Rozwijanie poczucia przynależności narodowej
– poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.

2. Marcowa pogoda
Poznajemy przyrodę Wiosna
– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
– poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.

3. Nadeszła wiosna
Poznajemy przyrodę Wiosna
– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
– poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.


4. Wielkanoc
Nasze rodziny Wzmacnianie więzów w rodzinie
– kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Wielkanocy.

Nasza edukacja matematyczna Orientacja przestrzenna
– porównywanie schematu własnego ciała ze schematem ciała innej osoby.

Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania
– klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia
– rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej.

PRZEZ CAŁY MIESIĄC:
Uczymy się czytać Elementarna nauka czytania
– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
– czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
– czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.

Nasza edukacja matematyczna Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia
– rozpoznawanie cyfr
– dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
– rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych
– zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych.

Hartowanie organizmu. Zabawy na świeżym powietrzu i w sali.

Ćwiczenia rytmiczne, ruchowe i ze śpiewem.

Rozwijanie zdolności manualnych podczas zajęć plastycznych, rozwijanie wyobraźni.
Przedszkolowo.pl logo