"GUMISIE"


DRODZY RODZICE

ZAWSZE JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI, DLATEGO KONSULTACJE INDYWIDUALNE będą odbywały się ZAWSZE NA Państwa prośbę lub naszą, PO WCZEŚNIEJSZYM wspólnym USTALENIU DATY SPOTKANIA.===================================================================================
OGŁOSZENIA
22.10.2018- WYCIECZKA AUTOKAROWA DO KOLEJKOWA
24.10.2018- ZAJĘCIA POKAZOWE Z RYTMIKI O G.15.30. OMÓWIENIE WSTĘPNYCH OBSERWACJI DZIECI I BIEŻĄCYCH SPRAW.
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE - PAŹDZIERNIK

1. Idzie jesień… przez ogród i sad
2. Idzie jesień… do zwierząt
3. Co z czego otrzymujemy
4. Idzie jesień… z deszczem

- Rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw;
- poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana;
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola;
- uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych;
- skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela;
- słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii;
- uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu;
- uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa;
- uczestniczenie w zabawach ruchowych;
- ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie;
- wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało;
- liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników;
- tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż);
- poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.);
- uczestniczenie we wspólnych zabawach.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE W GRUPIE DZIECI 3- LETNICH - WRZESIEŃ

I. PRZEDSZKOLE – PIERWSZY RAZ W PRZEDSZKOLU (03.09-07.09)
- Tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu
- Rozwijanie relacji między dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
- Poznawanie siebie (swojego ciała, swoich emocji) poprzez zabawy - dostrzeganie i szanowanie swojej niepowtarzalności, rozwijanie orientacji przestrzennej
- Zapoznanie z kącikami zainteresowań w sali, omówienie zasad korzystania z nich
- Zapoznanie i utrwalanie swojego znaczka rozpoznawczego
- Zachęcanie do dbania o porządek wokół siebie
- Zabawy integracyjne, umuzykalniające; zabawy na świeżym powietrzu
- Zachęcanie do samodzielności (korzystania z toalety, rozbierania i ubierania się, jedzenia)

II. JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM (10.09-14.09)
- Tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu
- Rozwijanie relacji między dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
- Zabawy matematyczne, słuchowe, rozwijanie mowy
- Rozpoznawanie i nazywanie wybranych kolorów
- Opracowanie kodeksu grupowego - przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł i zasad
- Zabawy integracyjne, umuzykalniająco- rytmiczne, rozwijanie umiejętności wokalnych
- Zabawy swobodne w sali oraz na świeżym powietrzu – zwrócenie uwagi przestrzeganie zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy
-Rozwijanie sprawności manualnej – zabawy plastyczne z użyciem farb
- Zachęcanie do samodzielności (korzystania z toalety, rozbierania i ubierania się, jedzenia)

III. BEZPIECZNE ULICE (20.09-24.09)
- Tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu
- Rozwijanie relacji między dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
- Poznawanie różnych środków transportu
- Poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych
- Poznanie zasad ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury
- Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 3
- Rozwijanie kreatywności oraz sprawności manualnej
- Umuzykalnianie dzieci, zabawy rytmiczne, ruchowe, integracyjne, zabawy na świeżym powietrzu

IV. NADESZŁA JESIEŃ (27.09-31.09)
- Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie
- Rozwijanie: koncentracji uwagi, mowy, sprawności manualnej
- Dostrzeganie rytmu, próby kontynuowania go
- Zapoznanie z oznakami jesieni poprzez obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowo- naśladowcze, oglądanie ilustracji, słuchanie literatury dziecięcej oraz naukę piosenek o tematyce jesiennej
- Zbieranie żołędzi, kasztanów, jarzębiny, liści itp. - wzbogacenie kącika przyrody oraz wykorzystanie ich w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej oraz muzycznej
- Zabawy umuzykalniające, integrujące grupę, zabawy utrwalające imiona koleżanek i kolegów, tworzenie atmosfery przyjaźni i wzajemnego szacunku, wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi.
- Zachęcanie do samodzielności (korzystania z toalety, rozbierania i ubierania się, jedzenia)
Przedszkolowo.pl logo