"GUMISIE"


DRODZY RODZICE

ZAWSZE JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI, DLATEGO KONSULTACJE INDYWIDUALNE będą odbywały się ZAWSZE NA Państwa prośbę lub naszą, PO WCZEŚNIEJSZYM wspólnym USTALENIU DATY SPOTKANIA.

===================================================================================


#################################################

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA CZERWIEC


1. NA NASZYM PODWÓRKU
Nasze bezpieczeństwo na co dzień
Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
– poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu:
– bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na stawie
– rozmawianie z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nie¬przekazywanie informacji na temat rodziny), odchodzenie z nimi
– jedzenie nieznanych roślin, brudnych owoców
– zbliżanie się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów
– bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.

Dbamy o nasze zdrowie
Dbałość o higienę
– przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

Uczymy się czytać
Elementarna nauka czytania
– czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.

Nasza edukacja
matema¬tyczna
Rozwijanie intuicji geometrycznej
– określanie podstawowych cech różniących poszczególne figury.

2. NADSZEDŁ CZAS WAKACJI

Poznajemy przyrodę
Lato
– obserwowanie, w sposób bezpośredni i pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. w lesie, na łące).

Nasze bezpieczeństwo na co dzień
Poznawanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich
– przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy, huraganu.

Nasz kontakt z techniką
Środki transportu
– poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.

Uczymy się czytać
Elementarna nauka czytania
– czytanie krótkich, ilustrOwanych tekstów.

Nasza edukacja
matema¬tyczna
Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia
– rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej.

3. WYJAZD NA ZIELONE PRZEDSZKOLE

PRZEZ CAŁY MIESIĄC:

Hartowanie organizmu. Zabawy na świeżym powietrzu i w sali.
Ćwiczenia rytmiczne, ruchowe i ze śpiewem.
Rozwijanie zdolności manualnych podczas zajęć plastycznych, rozwijanie wyobraźni.
Przedszkolowo.pl logo