"DINUSIE"

WRZESIEŃ – zamierzenia dydaktyczne w grupie „Dinusiów”Tydzień I - NASZA GRUPA
 • Podawanie informacji o sobie ( podawanie swojego imienia, nazwiska )
 • Próby samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych ( ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni, próby zakładania ubrań, butów, korzystanie z toalety )
 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – utrwalenie i poznanie nowych imion
 • Rozwijanie zainteresowań poprzez zabawy – podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci.


Tydzień II – JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM
 • Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych
 • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, stosowanie form grzecznościowych względem siebie, dzieci, a także osób dorosłych w każdej sytuacji ( w domu, na ulicy, w przedszkolu)
 • Komunikowanie się w grupie. Mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania, dzielenie się swoimi przeżyciami
 • Organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejscach zabaw. Wykorzystanie


Tydzień III –CHCEMY BYĆ BEZPIECZNI
 • Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
 • Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu. Rozmawianie z obcymi ludźmi, odchodzenie z nimi. Zbliżanie się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów
 • Bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw
 • Uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych. Rytmiczne poruszanie się przy muzyce.


Tydzień IV -NADESZŁA JESIEŃ
 • Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw związanych z jesienną porą roku.
 • Rozwijanie sprawności manualnych i umiejętności klasyfikowania
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na konkretny, wskazany temat
 • Rozwijanie koncentracji uwagi.
Przedszkolowo.pl logo