"DINUSIE"

top-banner
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC

I ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY
 poznawanie, w sposób bezpośredni (zoo) lub pośredni (filmy, albumy), zwierząt
z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne)
 wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych.
 rozwiązywanie zagadek, rebusów, układanie zagadek
 porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.
 powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek
 wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem
klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

II ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW
 zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach
i w różnym czasie.
 poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa,
bezpieczeństwo, pokarm)
 obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy), łąki wiosną;
zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam żyjące
 poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
 wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady.
 uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych, z wykorzystaniem głosek, sylab
i krótkich tekstów
 .tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: – kolor, wielkość,
kształt, grubość, klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie- według innych cech.

III MARCOWA POGODA
 poznawanie oznak nadchodzącej wiosny
 uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z
tym dniem
 obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody:
temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru
składników pogody (np. wiatromierz itp.)
 poznawanie kalendarza pogody – systematyczne jego prowadzenie
 ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej
porze roku.
 rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw.
 nazywanie pokarmów koniecznych do utrzymania zdrowia.
 posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem ).
 wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku,
dni tygodnia, miesięcy

IV WIOSENNE PRZEBUDZENIE
 obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz
dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze
kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki),
kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się pąków na drzewach i krzewach
 poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność)
 obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (filmy, książki), prac wiosennych na
działkach i w polu
 poznawanie etapów rozwojowych, np. żaby, motyla.
 zachęcanie do uprawy roślin doniczkowych w sali, w domu – dbanie o nie: umieszczanie
w nasłonecznionym miejscu, podlewanie, rozsadzanie itp.
 poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla
kamiennego i soli kamiennej
 wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków
 poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia,
np. lupy, lornetki, mikroskopu.
 skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach
przedstawianych wierszy, opowiadań
 dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach
plastycznych
Przedszkolowo.pl logo