"DINUSIE"

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE W GRUPIE DINUSIÓW NA LUTY 2018r.Tydzień I - „Tak mija czas”
 • Rozumienie przez dzieci upływu czasu, zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia czasu, np. zegary, kalendarze – nauka nazw miesięcy.
 • Wnioskowanie o regularnościach w układach rytmicznych, stałe następstwa pór roku i miesięcy.
 • Utrwalanie znajomości pór roku, kształtowanie umiejętności rozpoznawania cech charakterystycznych dla każdej pory roku.
 • Budzenie zainteresowań przyrodą nieożywioną, badanie właściwości fizycznych lodu, śniegu i wody.


Tydzień II – „Czy jesteśmy sami w kosmosie?”
 • Poznanie nazw planet Układu Słonecznego, słuchanie ciekawostek na ich temat
 • Poznanie zawodów i pojęć związanych z kosmosem
 • Oglądanie albumów, książek, zdjęć związanych z kosmosem i wzbogacanie wiedzy dzieci nt kosmosu
 • Rozwijanie aktywności twórczej poprzez udział w zajęciach i kreatywności podczas zajęć plastycznych
 • Rozumienie następstwa pór roku.


Tydzień III i IV - „Przedszkolak w tajemniczej krainie eksperymentów”
 • Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka
 • Rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych
 • Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną,
 • Poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń
 • Odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego
 • Inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku
 • Przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy
 • Kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach
Piosenka na luty - "Trzej kosmici"

„Trzej kosmici”

I.

Trzej kosmici, trzej kosmici
przylecieli rankiem
Ten w talerzu, tamten w spodku
trzeci leciał w dzbanku.


Ref.:
Pierwszy – krągłe jajeczko,
drugi – chrupka bułeczka,
a ten trzeci, drżący, chlupiący
jak ta kawa z mleczkiem.

II.

Trzej kosmici, trzej kosmici
wpadli przez okienko,
w pokoiku na stoliku
lądowali miękko.

Ref.:
Pierwszy – krągłe jajeczko,
drugi – chrupka bułeczka,
a ten trzeci, drżący, chlupiący
jak ta kawa z mleczkiem.Przedszkolowo.pl logo