"DINUSIE"

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE W GRUPIE DINUSIÓW NA LISTOPADTydzień I - URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
 • Bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych, np. telewizora , komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych
 • Poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi – korzystanie z telefonu stacjonarnego, komórkowego, komputera
 • Poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego.
 • Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom.
 • Poznawanie zasad działania wybranych urządzeń – odkurzacza, miksera, zasad bezpiecznego korzystania z nichTydzień II – A DESZCZ PADA I PADA
 • Zapoznanie z oznakami późnej jesieni – dni coraz krótsze, wieczory i ranki chłodne, temperatura stopniowo się obniża, odpowiedni ubiór, częste mgły, przymrozki, wilgotna ziemia, szary krajobraz, zmiana koloru nieba.
 • Budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną, poznanie właściwości fizycznych wody.
 • Rozumienie cykliczności pór roku, próby wymieniania pór roku.
 • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – podejmowanie wspólnych zabaw.
 • Rozwijanie sprawności manualnej, motoryki małej i kreatywności podczas wykonywania prac plastycznych.


Tydzień III i IV - KAMPANIA PROZDROWOTNA POD HASŁEM " ZDROWIE NASZYM SKARBEM. POSTAWA TO PODSTAWA"
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z użyciem różnego rodzaju sprzętów oraz w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu
 • Zapobieganie pogłębianiu się i utrwalaniu wad postawy ciała u dzieci poprzez regularne uprawianie sportu
 • Wyrabianie u dzieci nawyku dbałości o prawidłową postawę ciała
 • Uświadomienie dzieciom jakie znaczenie dla zdrowia ma ruch, właściwe odżywianie i higieniczny tryb życiaPrzedszkolowo.pl logo