"DINUSIE"

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC –WRZESIEŃ

TEMATYKA KOMPLEKSOWA
I – O SOBIE SAMYM
 przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu, określanie swoich zainteresowań.
 rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość,
smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie),wyrażanie swoich emocji w sposób werbalny
i niewerbalny
 określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor włosów;
dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, akceptowanie ich.
 unikanie i nie robienie hałasu, mówienie umiarkowanym głosem, dostosowanym do
sytuacji.
 rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej.
 skupienie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach
przedstawianych wierszy, opowiadań.
 wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby
klocków itp.)
 wyodrębnianie sylab ze słów; analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.
 czytanie całościowe nazw umieszczonych w Sali ;układanie swojego imienia z liter,
według wzoru, a potem – bez wzoru.
 posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem
itp.); dysponowaniem sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 Orientacja przestrzenna- nazywanie części ciała; wyznaczanie kierunków od osi
własnego ciała; określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.

TEMATYKA KOMPLEKSOWA
I – O SOBIE SAMYM
 przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu, określanie swoich zainteresowań.
 rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość,
smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie),wyrażanie swoich emocji w sposób werbalny
i niewerbalny
 określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor włosów;
dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, akceptowanie ich.
 unikanie i nie robienie hałasu, mówienie umiarkowanym głosem, dostosowanym do
sytuacji.
 rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej.
 skupienie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach
przedstawianych wierszy, opowiadań.
 wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby
klocków itp.)
 wyodrębnianie sylab ze słów; analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.
 czytanie całościowe nazw umieszczonych w Sali ;układanie swojego imienia z liter,
według wzoru, a potem – bez wzoru.
 posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem
itp.); dysponowaniem sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 Orientacja przestrzenna- nazywanie części ciała; wyznaczanie kierunków od osi
własnego ciała; określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.

III – NA SKRZYŻOWANIU
 Bezpieczeństwo: zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie
poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.
 poznawanie zasad ruchu drogowego; wybranych znaków drogowych; samochodów
specjalistycznych: straży pożarnej, policji, karetki pogotowia; poznawanie numerów
telefonicznych do tych instytucji.
 Wycieczka : „ Na skrzyżowanie”;
 Spotkanie w przedszkolu z POLICJANTEM n/t: Bezpieczne dziecko w ruchu
drogowym”; Uwaga obcy!”
 odtwarzanie proponowanego rytmu za pomocą klocków, umownych symboli
 rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek; wyodrębnianie zdań z wypowiedzi,
rozdzielanie ich na słowa
 określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby
 wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby.
 różnicowanie prawej strony i lewej strony; wyznaczanie kierunków od osi własnego
ciała; określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów
 .rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt,
prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
 malowanie placem, dłonią, watą, gąbką, dużym pędzlem i małym pędzlem na papierze
o różnych formatach, z wykorzystaniem całej powierzchni ; prawidłowe
gospodarowanie przestrzenią kartki.
 UDZIAŁ DZIECI GR V W FESTYNIE OSIEDLOWYM GAJOWICE
- program artystyczny ( 22.09.2019 –niedziela )

IV – W PARKU
 uczestniczenie w wycieczkach pozwalających w sposób bezpośredni zapoznać się
z wybranymi środowiskami przyrodniczymi (las, pole, park, staw…), ze zwierzętami
i roślinami tam żyjącymi
 zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach
i w różnym czasie.
 nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych; rozpoznawanie drzew po
liściach i owocach
 poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona)
 wykorzystanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym
działalności technicznej
 poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak, kurka
itp.) i niejadalnych (muchomor czerwony, muchomor sromotnikowy itp.).
 poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia,
np. lupy, lornetki, mikroskopu.
 rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i
liczebników porządkowych w zakresie sześciu i więcej
 rozwijanie mowy , pamięci; słuchu fonematycznego.
Przedszkolowo.pl logo