"BAJKOLUDKI"

all1

******
DRODZY RODZICE

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI, DLATEGO
INDYWIDUALNE KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ NIE W WYZNACZONYCH DNIACH, LECZ ZAWSZE NA PROŚBĘ RODZICÓW I NASZĄ PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU DATY SPOTKANIA Z NAUCZYCIELEM W GRUPIE.

******

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE W GRUPIE DZIECI 3- LETNICH - WRZESIEŃ

I. PRZEDSZKOLE – PIERWSZY RAZ W PRZEDSZKOLU
- Tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu
- Rozwijanie relacji między dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
- Poznawanie siebie (swojego ciała, swoich emocji) poprzez zabawy - dostrzeganie i szanowanie swojej niepowtarzalności, rozwijanie orientacji przestrzennej
- Zapoznanie z kącikami zainteresowań w sali, omówienie zasad korzystania z nich
- Zapoznanie i utrwalanie swojego znaczka rozpoznawczego
- Zachęcanie do dbania o porządek wokół siebie
- Zabawy integracyjne, umuzykalniające; zabawy na świeżym powietrzu
- Zachęcanie do samodzielności (korzystania z toalety, rozbierania i ubierania się, jedzenia)

II. JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM
- Tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu
- Rozwijanie relacji między dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
- Zabawy matematyczne, słuchowe, rozwijanie mowy
- Rozpoznawanie i nazywanie wybranych kolorów
- Opracowanie kodeksu grupowego - przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł i zasad
- Zabawy integracyjne, umuzykalniająco- rytmiczne, rozwijanie umiejętności wokalnych
- Zabawy swobodne w sali oraz na świeżym powietrzu – zwrócenie uwagi przestrzeganie zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy
-Rozwijanie sprawności manualnej – zabawy plastyczne z użyciem farb
- Zachęcanie do samodzielności (korzystania z toalety, rozbierania i ubierania się, jedzenia)

III. BEZPIECZNE ULICE
- Tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu
- Rozwijanie relacji między dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
- Poznawanie różnych środków transportu
- Poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych
- Poznanie zasad ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury
- Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 3
- Rozwijanie kreatywności oraz sprawności manualnej
- Umuzykalnianie dzieci, zabawy rytmiczne, ruchowe, integracyjne, zabawy na świeżym powietrzu

IV. NADESZŁA JESIEŃ
- Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie
- Rozwijanie: koncentracji uwagi, mowy, sprawności manualnej
- Dostrzeganie rytmu, próby kontynuowania go
- Zapoznanie z oznakami jesieni poprzez obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowo- naśladowcze, oglądanie ilustracji, słuchanie literatury dziecięcej oraz naukę piosenek o tematyce jesiennej
- Zbieranie żołędzi, kasztanów, jarzębiny, liści itp. - wzbogacenie kącika przyrody oraz wykorzystanie ich w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej oraz muzycznej
- Zabawy umuzykalniające, integrujące grupę, zabawy utrwalające imiona koleżanek i kolegów, tworzenie atmosfery przyjaźni i wzajemnego szacunku, wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi.
- Zachęcanie do samodzielności (korzystania z toalety, rozbierania i ubierania się, jedzenia)

PIOSENKI TOWARZYSZĄCE BAJKOLUDKOM WE WRZEŚNIU:

Przedszkolowo.pl logo