"BAJKOLUDKI"

Piosenka na czerwiec: https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE - CZERWIEC

I. WROCŁAW SZLAKIEM KRASNOLUDKÓW (05.05-09.06)
- Poznanie legend związanych z Wrocławiem
- Poznanie największych zabytków miasta, herbu miasta
- Tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole
- Poznanie najciekawszych wrocławskich krasnali oraz legend z nimi związanych
- Wycieczka do wrocławskiego Rynku, zwiedzanie Rynku, placu Solnego - zabawa spostrzegawcza w poszukiwanie krasnali

II. MOJE OSIEDLE (12.06-16.06)
- Rozpoznawanie i nazywanie obiektów i miejsc w okolicy przedszkola oraz miejsca zamieszkania
- Poznanie adresu oraz numeru przedszkola
- Poznanie/ utrwalenie adresu zamieszkania
- Rozumienie pojęcia osiedle, dzielnica, miasto
- Stwarzanie okazji do samodzielnego rozwiązywania zadań
- Doskonalenie pamięci, zdolności kojarzenia i umiejętności skupiania uwagi.
- Spacery po osiedlu/ okolicy przedszkola, utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów

III. WITAJ LATO! WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO TATO!(19.06-23.06)
- Rozpoznawanie cech charakterystycznych dla lata
- Aktywne uczestnictwo dzieci w zabawach ruchowych, zabawy ruchowe, różnorodne zabawy w ogrodzie przedszkolnym
- Dostosowanie ubioru do panującej pogody - utrwalenie nawyku ubierania nakrycia głowy
- Rozwiązywanie zagadek związanych z latem, poszerzanie słownictwa
- Poznanie nowych form plastycznych
- Rozwijanie sprawności manualnej oraz kreatywności– wykonanie prezentów taty
- Wzmacnianie więzi rodzinnej – zaprezentowanie piosenek i wierszy dla taty

IV. NADCHODZĄ WAKACJE (26.06-30.06)
- Poznanie sposobów spędzania wolnego czasu w różnych miejscach
- Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach, nad morzem, w lesie itp. oraz zasad bezpiecznego odpoczynku
- Utrwalenie numerów alarmowych, utrwalenie zasad postępowania w przypadku zgubienia się
- Poznanie miejsc spędzania wakacji- praca z mapą Polski. Posługiwanie się nazwami: Mazury, Tatry, Bieszczady, Morze Bałtyckie
- Zabawy na świeżym powietrzu, utrwalenie nawyku noszenia nakrycia głowy, używania kremu z filtrem, picia większych ilości wody podczas gorących dni
- Poznanie piosenek o tematyce letniej oraz wakacyjnejPiosenka na maj:https://youtu.be/PUKVc5rddaA

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE

I. Wszystko może być muzyką.
1. Umuzykalnienie dzieci poprzez rozwijanie umiejętności wokalnych.
2. Rozwijanie mowy.
3. Rozpoznawanie i nazywanie instrumentów muzycznych.
4. Wykonanie instrumentu muzycznego.
5. Rozwijanie inwencji twórczej – malowanie ilustracji do miniatury fortepianowej A. Szechińskiego „ Żabki i bociany ”.
6. Doskonalenie umiejętności liczenia.

II. Nasze zmysły.
1. Dbanie o narządy zmysłów poprzez:
• dobre oświetlenie miejsc zabaw, pracy,
• unikanie hałasu, samemu też nie będąc jego źródłem,
• wietrzenie pomieszczeń,
2. Poznawanie świata poprze zmysły:
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin i zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
• wyjaśnienie roli zmysłów w życiu człowieka

III. Wiosna na łące.
1. Poznajemy przyrodę:
• poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek, ich pożyteczności dla przyrody i ludzi
• określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
2. Poszerzanie doświadczeń plastycznych – rozwijanie umiejętności rozpoznawania kolorów i ich nazywania, zabawy badawcze, kształtowanie postawy twórczej poprzez samodzielne uzyskiwanie kolorów pochodnych.
3. Wzbogacenie słownictwa o nazwy zwierząt i kwiatów występujących na łące.
4. Usprawnienie narządów artykulacyjnych warg i języka.

IV. Nasi kochani rodzice.
1. Podawanie informacji na temat swojej rodziny:
• podawanie informacji jak ma na imię mama, tata
• podawanie informacji jakie zawody wykonują rodzicem czym się zajmują
• opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech ( wygląd, charakter)
• wypowiadanie się na temat spędzania wolnego czasy z rodzicami.

[/color]V. Taki sam, ale inny. Dzieci z całego świata. [/color]
1. Poznawanie świata:
• nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych w jakich żyją
• poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras ( ubiór, mieszkanie )
• zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata
2. Dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych , szanowanie jej.
PIOSENKA NA KWIECIEŃ:"Pisanki, pisanki..." https://youtu.be/OTPObfVuHCY

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE
NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2017r.


1. WIOSNA NA WSI

-Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt i ptaków domowych oraz owadów (pszczoła) hodowanych przez człowieka dla jego potrzeb; przyporządkowanie im odpowiednich pomieszczeń: obora, stajnia, buda, ul, kurnik itp.
-Rozpoznawanie odgłosów zwierząt mieszkających na wsi
-Nazywanie zwierząt dorosłych oraz ich młodych
-Stwarzanie okazji do samodzielnego rozwiązywania zadań
-Doskonalenie pamięci, zdolności kojarzenia i umiejętności skupiania uwagi.
-Poszerzanie doświadczeń plastycznych
-Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną . Wdrażanie do ubierania się zgodnego z aktualnie panującą pogodą

2. WIELKANOC

-Zapoznanie dzieci z tradycją Świąt Wielkanocnych
-Zapoznanie z symbolami Świąt Wielkanocnych (jajko, pisanka, baranek, zajączek, palma, kurczaczek, bazie)
-Udział dzieci w przedstawieniu wielkanocnym dla rodziców oraz dzieci- utrwalenie tradycji wielkanocnych, zwiększenie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie
-Rozwijanie aktywności muzycznej i inwencji twórczej
-Tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole
-Poznanie nowych form plastycznych

3. DBAMY O ZIEMIĘ

-Zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania
-Zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania
-Budzenie wrażliwości na piękno przyrody, zachęcenie dzieci do dbania o czystość środowiska
-Poznanie sposobów ochrony środowiska, poznanie naturalnych źródeł energii
-Wdrożenie o codzienne dbanie o środowisko poprzez oszczędzanie papieru, zakręcanie wody, gaszenie światła
-Sadzenie drzewa/krzewu jako formy wspierania środowiska przyrodniczego
-Zapoznanie z niebezpieczeństwami zagrażającymi środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka

4. JEMY ZDROWO, KOLOROWO – **KAMPANIA ZDROWOTNA**

-Wzbogacenie wiedzy dziecka z dziedziny zdrowia, zdrowego odżywiania
-Poznanie i próbowanie zdrowych produktów, przezwyciężenie niechęci do nieznanych potraw
-Komponowanie własnych zdrowych kanapek
-Rozumienie konieczności spożywania owoców, warzyw i nabiału dla zachowania dobrego zdrowia i prawidłowego rozwoju
-Rozróżnianie żywności zdrowej i niezdrowej
-Zachęcanie do spożywania różnorodnych posiłków bogatych w owoce i warzywa
-Spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału ( ograniczenie spożycia słodyczy, chipsów ), picie kompotów, soków ( ograniczenie napojów gazowanych )
-Przebywanie na świeżym powietrzu. Uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.


PIOSENKA NA MARZEC: https://www.youtube.com/watch?v=iRWNg-tsQFk

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE
NA MIESIĄC – MARZEC 2017r.


I. Zielony kącik w przedszkolu.

• Doskonalenie umiejętności w zakresie uprawy roślin, wyróżnianie wzrostu roślin, wyróżnianie części nadziemnych, podziemnych. Rozumienie potrzeby wykonywania przy nich określonych czynności podlewanie, spulchnianie ziemi itp.
• Zakładanie hodowli.
• Wzbogacanie wiadomości przyrodniczych – poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju i wzrostu roślin ( ziemia, woda, ciepło, światło ).
• Zachęcanie do działalności plastycznej – prace z użyciem nożyczek.
• Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. Składanie z całość pociętych części obrazka.

II. Wiosna tuż, tuż.

• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki ( skowronki, czajki, szpaki ), pojawiające się pierwsze kwiaty ( przebiśniegi, krokusy ).
• Poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach i krzewach.
• Kształtowanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi na podstawie tekstu literackiego oraz analizy utworu.
• Rozwijanie mowy, dziecko wie co to są przysłowia.
• Stosowanie ćwiczeń ortofonicznych.

III. Wiosna idzie przez świat.

• Rozszerzanie wiedzy o zjawiskach pogodowych związanych z porą roku – wdrażanie do systematycznego obserwowania zjawisk atmosferycznych ( oglądanie kwitnących roślin, zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno. Omawianie życia ptaków wiosną ( budowanie gniazd ).
• Budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną – zabawy z wiosennym wiatrem.
• Wspólne pożegnanie zimy i powitanie wiosny.
• Poszerzanie doświadczeń plastycznych.
• Kształtowanie umiejętności liczenia z użyciem liczebników głównych.

IV. Zabawa w teatr.

• Wyrabianie empatii.
• Rozwijanie szeroko rozumianej aktywności twórczej.
• Wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej.
• Zapoznanie z teatrem jako miejscem sztuki i kultury.
• Rozwijanie mowy.
• Doskonalenie pamięci.
• Rozwijanie współpracy w zespole.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NA MIESIĄC LUTY 2017 r.[/b]


1. ZABAWY W KARNAWALE
zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi
doskonalenie sprawności manualnych poprzez dekorowanie maski
rozwijanie kreatywności- ozdabianie maski dowolnymi wzorami
rozwijanie umiejętności językowych
rozwijanie poczucia rytmu przy muzyce
rozwijanie umiejętności klasyfikacji oraz umiejętności matematycznych
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych – zabawa karnawałowa w przedszkolu


2. ZIMO BAW SIĘ RAZEM Z NAMI!
obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu – zwrócenie uwagi na
zanieczyszczenia
uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów – szczególnie podczas zimy
rozwijanie sprawności manualnej podczas wykonywania prac plastycznych
rozwijanie mowy
rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz pomysłowości podczas zabaw


3. ZWIERZĘTA ZIMĄ
poznanie zwierząt żyjących w polskich lasach, na łąkach, na wsi
utrwalenie nazw ptaków przylatujących na zimę oraz mieszkających w Polsce cały rok
rozwijanie empatii w stosunku do zwierząt
rozbudzanie zainteresowania losem zwierząt w czasie zimy
kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt leśnych
stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia, rozwiązywaniu problemów,
doskonaleniu sprawności umysłowych
rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poszanowania dla zwierząt
rozwijanie umiejętności uważnego słuchania
rozwijanie sprawności manualnej oraz doskonalenie umiejętności przeliczania


4. CZY JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE?
poznanie nazw planet Układu Słonecznego, słuchanie ciekawostek na ich temat
poznanie zawodów związanych z kosmosem
oglądanie albumów, książek, zdjęć związanych z kosmosem
poznanie pojęć związanych z kosmosem
zrozumienie następstwa pór roku
wzbogacenie wiadomości dzieci na temat kosmosu
rozwijanie aktywności twórczej poprzez udział w zajęciach
rozwijanie kreatywności podczas zajęć plastycznych
rozwijanie sprawności ruchowej
usprawnianie precyzyjnych ruchów ręki i nadgarstka
rozwijanie umiejętności interpersonalnych

**************************

PODSTAWA PROGRAMOWA:http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/895


***************************

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ 2017.


1. Nowy rok i miesiące.

• Rozumienie przez dzieci upływu czasu, zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia czasu, np. zegary, kalendarze – nauka nazw miesięcy.
• Wnioskowanie o regularnościach w układach rytmicznych, stałe następstwa pór roku i miesięcy.
• Utrwalanie znajomości pór roku, kształtowanie umiejętności rozpoznawania cech charakterystycznych dla każdej pory roku.
• Budzenie zainteresowań przyrodą nieożywioną, badanie właściwości fizycznych lodu, śniegu i wody.

2. Pamiętamy o ptakach.

• Rozwijanie mowy; dzielenie na sylaby nazw różnych ptaków, oglądanie albumów przyrodniczych o ptakach; słuchanie i kontynuacja dialogu.
• Budzenie zainteresowania przyrodą; określanie wyglądu ptaków, ich sposobu odżywiania i zachowania; obserwowanie ptaków i oglądanie śladów.
• Zachęcanie do dokarmiania ptaków zimą; gromadzenie pokarmu dla ptaków.
• Rozwijanie sprawności manualnej; aktywności twórczej.
• Rozwijanie poczucia rytmu przy muzyce.
• Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego za pomocą historyjki obrazkowej.

3. Moja babcia i mój dziadek.

• Rozwijanie umiejętności wokalnych i teatralnych oraz pamięci – nauka piosenek, wierszy dla babci i dziadka z okazji ich święta.
• Rozwijanie sprawności manualnej – wykonanie prezentów dla babci i dziadka.
• Wzmacnianie więzi rodzinnej – program artystyczny, spotkanie z babciami i dziadkami dzieci z grupy.
• Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania – ćwiczenia ruchowo/graficzne.

4. W krainie baśni – karnawał.

• Rozbudzanie zainteresowania literaturą – słuchanie czytanych baśni przez nauczyciela i zaproszonych gości., podawanie zakończeń wysłuchanych fragmentów baśni.
• Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej; układanie puzzli z ulubionej baśni.
• Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego – historyjka obrazkowa na podstawie baśni.
• Rozwijanie sprawności manualnej – wykonanie maski karnawałowej.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016 r.

I. TRZYMAJ SIĘ PROSTO – KAMPANIA ZDROWOTNA(28.11-02.12)
Wzbogacenie wiedzy dziecka z dziedziny zdrowia, wykształcenie u niego postawy prozdrowotnej.
Poznanie i próbowanie zdrowych produktów, przezwyciężenie niechęci do nieznanych potraw.
Poprawienie wydolności układu oddechowego i krążenia poprzez ruch i ćwiczenia
Utrwalenie poprawnej postawy ciała podczas siedzenia, chodzenia, spędzania wolnego czasu.
Rozbudzenie zamiłowania do ruchu i sportu poprzez rozwijanie aktywności ruchowej.

II. CZEKAMY NA MIKOŁAJA (05-09.12)
Wypowiadanie się na temat oczekiwanych prezentów od Mikołaja.
Rozwijanie kreatywności podczas wykonywania prac plastycznych.
Rozwijanie umiejętności społecznych, utrwalanie zasad bezpiecznej, zgodnej zabawy,
zabawy ruchowe, taneczne, kreatywne zabawy konstrukcyjne
Rozwijanie poczucia rytmu
Rysowanie swojej ulubionej zabawki
Współdziałanie podczas zabaw gier, tańców integracyjnych

III. NADCHODZI ZIMA (12-16.12)
Poznawanie zajwisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich (np. opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne)
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
Poznanie podstawowych właściwości śniegu i lodu – zwrócenie uwagi na zanieczyszczenia
Rozwijanie umiejętności klasyfikacji oraz umiejętności matematycznych.
Doskonalenie ubierania się zgodnie z porą roku

IV. ŚWIĘTA TUŻ TUŻ + V. ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE TRADYCJE (19-31.12)
Przygotowanie programu artystycznego oraz upominków dla rodziców
Poznanie oraz kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich
Poznanie kolęd, pastorałek, wspólne śpiewanie
Rozwijanie kreatywności podczas wykonywania prac plastycznych
Układanie i składanie życzeń świątecznych
Rozwijanie percepcji wzrokowej oraz słuchowejPLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NA M-C LISTOPAD 2016 r.

I. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE.
bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych, np. telewizora , komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych, video.
Poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi – korzystanie z telefonu stacjonarnego, komórkowego, komputera..
Poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego.
Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom.
Poznawanie zasad działania wybranych urządzeń – odkurzacza, miksera, zasad bezpiecznego korzystania z nich.


II. MOJE MIASTO, MOJA OJCZYZNA.
1. Nabywanie większej świadomości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz
kraj to Polska.
2. Zapoznanie z hymnem narodowym – rozumienie, że jest to pieśń wszystkich Polaków.
3. Zapoznanie z symbolami narodowymi: godło, flaga.
4. Wrocław – moje miasto. Poznanie historii.
5. Zapoznanie z herbem Wrocławia. Słuchanie legend wrocławskich.


III. DBAMY O ZDROWIE.
Spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału ( ograniczenie spożycia słodyczy, chipsów ), picie kompotów, soków ( ograniczenie napojów gazowanych ).
Przebywanie na świeżym powietrzu. Uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
Dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach.
Zapobieganie chorobom – systematyczne kontrolowanie stanu uzębienia, przezwyciężanie obaw przed wizytą u stomatologa.


IV. A DESZCZ PADA I PADA.
Zapoznanie z oznakami późnej jesieni – dni coraz krótsze, wieczory i ranki chłodne, temperatura stopniowo się obniża, odpowiedni ubiór, częste mgły, przymrozki, wilgotna ziemia, szary krajobraz, zmiana koloru nieba.
Budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną, poznanie właściwości fizycznych wody.
Rozumienie cykliczności pór roku, próby wymieniania pór roku.
Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – podejmowanie wspólnych zabaw.PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2016 r.

I. JESIEŃ W SADZIE
• Rozpoznawanie i nazywanie owoców: jabłka, gruszki, śliwki.
• Rozpoznawanie owoców za pomocą dotyku.
• Rozpoznawanie owoców po smaku.
• Dostrzeganie oraz kontynuacja rytmu w ciągu owoców.
• Nazywanie drzew owocowych: jabłoń, gruszę, śliwę.
• Rozwijanie umiejętności matematycznych oraz klasyfikowania przedmiotów.
• Zrozumienie, dlaczego owoce są ważne w codziennej diecie.
• Organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejscach zabaw.
Wykorzystanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów. Uczestniczenie w zabawach
organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.

II. DARY OGRODU
• Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzywa.
• Rozwiązywanie zagadek o tematyce jesiennej.
• Rozpoznawanie warzyw za pomocą smaku oraz dotyku.
• Wskazywanie kierunków, stosowanie słów: do góry, na dół, do przodu, w bok, do tyłu.
• Doskonalenie umiejętności wokalnych
• Rozwijanie sprawności manualnej, motoryki małej
• Rozwijanie kreatywności podczas wykonywania prac plastycznych.
• Rozwijanie umiejętności społecznych, utrwalanie zasad bezpiecznej, zgodnej zabawy,
zabawy ruchowe, taneczne, kreatywne zabawy konstrukcyjne

III. DOMOWI ULUBIEŃCY
• Nazywanie zwierząt hodowanych w domu.
• Znajomość zasad opieki nad zwierzętami; rozwijanie empatii.
• Rozwijanie umiejętności klasyfikacji oraz umiejętności matematycznych.
• Układanie w całość obrazków pociętych na części.
• Doskonalenie umiejętności wycinania oraz zdolności manualnych.
• Rozwijanie percepcji słuchowej.
• Rozwijanie zainteresowań poprzez zabawę; pobudzanie wyobraźni poprzez czytanie
bajek, opowiadań, oglądanie książek, słuchowiska itp.

IV. NASZE RODZINY
• Wypowiadanie się na temat swojej rodziny.
• Wymienianie członków swojej rodziny, podawanie ich imiona i stopień pokrewieństwa,
cechy wyglądu
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
(tematy związane z rodziną, domem)
• Rysunek mamy i taty z zachowaniem szczegółów wyglądu.
• Ustawianie maskotki względem siebie według poleceń nauczyciela.
• Rozpoznawanie słów: mama, tata, (swoje imię) wśród innych wyrazów.
• Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych.
• Uczestniczenie w zabawach ruchowych, muzycznych, nauka prostych piosenek
oraz wierszyków.
• Doskonalenie umiejętności bezpiecznej, zgodnej zabawy, rozwijanie zainteresowań.

**************************

PODSTAWA PROGRAMOWA:http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/895


***************************

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NA M-C WRZESIEŃ 2016 r.


I. NASZA GRUPA.
•Podawanie informacji o sobie ( podawanie swojego imienia, nazwiska ).
•Próby samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych ( ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni, próby zakładania ubrań, butów, korzystanie z toalety ).
•Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – utrwalenie i poznanie nowych imion i nazwisk dzieci z grupy, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
•Rozwijanie zainteresowań poprzez zabawy – podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci.


II. JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM.
•Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych.
•Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, stosowanie form grzecznościowych względem siebie, dzieci, a także osób dorosłych w każdej sytuacji ( w domu, na ulicy, w przedszkolu ).
•Komunikowanie się w grupie. Mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania, dzielenie się swoimi przeżyciami.
•Organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejscach zabaw. Wykorzystanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów. Wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek. Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.

III. CHCEMY BYĆ BEZPIECZNI.
•Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów.
•Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu. Rozmawianie z obcymi ludźmi, odchodzenie z nimi. Zbliżanie się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów.
•Bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw.
•Słuchanie i śpiewanie piosenek. Słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela, nauka prostych piosenek fragmentami, metodą ze słuchu, śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą.
•Uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych. Rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

IV. NADESZŁA JESIEŃ.
•Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego.
•Rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw.
•Rozwijanie sprawności manualnych i umiejętności klasyfikowania.
•Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na konkretny, wskazany temat.
•Rozwijanie koncentracji uwagi.
•Doskonalenie umiejętności wokalnych.

Przedszkolowo.pl logo